« ATUREM LA PRODUCCIÓ | Inicio |

AFILIACIÓN A LA CNT

03 04 20 - 20:45 - CNT de Pineda de Mar - general - §

ATUREM LA PRODUCCIÓ

26 03 20 - 10:13 - CNT de Pineda de Mar - general - §

CNT exigeix al Govern que prengui mesures de protecció i suport per a les treballadores i els treballadors.

CNT exigeix al Govern que prengui mesures de protecció i suport per a les treballadores i els treballadors.

El sindicat demana en 15 punts la paralització de tota activitat productiva no essencial on no sigui possible el teletreball, reforçar els sectors imprescindibles, així com mesures socials per a la cura.


Des de CNT veiem com totes les mesures que s'han anat prenent per part del Govern han resultat insuficients per a la majoria dels treballadors i les treballadores, quedant en mans dels empresaris la seva bona voluntat d'implementar mesures com el teletreball, l'exposar a la plantilla a situacions de risc en el transport o realització del seu treball no essencial. També estem preocupats per l'afebliment i el desemparament en el qual deixa als sectors que més estan fent front a la situació de crisi sanitària pel Covid-19.

Milers de treballadors i treballadores ja han estat víctimes d’ERTOs, acomiadaments productius i cessaments de contractes, així com els falsos autònoms i freelances han vist desaparèixer les seves feines d'un dia per a l’altre. La incertesa, la situació de risc i el desemparament d'altres milions de persones a l'estat espanyol. Les mesures sobre aquest tema previstes en el RD 8/2020 de 17 de març queden molt bé sobre el paper, però xoquen frontalment amb la mentalitat primitiva de la classe empresarial espanyola.

Per això, CNT exigeix al govern mesures immediates que garanteixin que la classe obrera no sigui la més perjudicada d'aquesta situació. Començant per la seguretat, obligant al teletreball quan sigui possible i quan no, i sigui una activitat no essencial, amb la suspensió de l'activitat; anul·lant acomiadaments, contractant de manera directa als treballs necessaris per superar la crisi i posant mesures especials en sectors com el de les empleades domèstiques. A més, CNT mira al futur reivindicant que la formació ha d'estar sens dubte entre les accions immediates que es prenguin.

De la mateixa manera cal garantir la capacitat de cures de les persones. És el moment de desplegar amb audàcia i decisió els drets de conciliació de la vida laboral i familiar. També exigim la protecció de les persones amb l'extensió de la Incapacitat Temporal a aquells que formen part d'un grup de risc, alliberar als presos majors de 65 anys o amb malalties cròniques i el tancament dels CIEs. Unes mesures que hauran de ser reforçades aconseguint fons de qui més té amb un impost especial a les grans fortunes.


Els 15 punts que CNT exigeix:

1. Implementació immediata del teletreball en totes aquelles empreses en què sigui possible tècnicament.
El teletreball ha d'estendre's no només allà on ja era una pràctica o on estava en menor mesura implementat, sinó que ha d'exigir-se a les empreses una adaptació immediata a aquesta manera d'organitzar-se. El reial decret del govern obre les portes a les empreses contràries a no adaptar-se al teletreball i continuar arriscant la salut de les seves plantilles i de la resta de la societat. I, efectivament, això és el que està passant.
Per això, totes les empreses han d'adaptar tota l'estructura possible al teletreball i per a això estudiaran i es dotaran de tots els mitjans tècnics necessaris per al treball col·laboratiu a distància.

2. Paralització de tota l'activitat productiva de caràcter no essencial de manera immediata i automàtica en aquells casos en què no sigui possible implementar el teletreball.
Passi automàtic durant 30 dies de tot el personal a permís retribuït amb sou en totes aquelles empreses que hagin registrat uns guanys mínims de 3000 € per treballador contractat durant l'últim exercici. Aplicació d’ERTOs per força major en aquelles empreses que no hagin aconseguit aquests marges de beneficis i a partir dels 30 dies de permís en aquelles que sí que ho hagin aconseguit.
A aquest efecte, es declararà expressament servei essencial els serveis de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

3. Mesures extraordinàries de formació.
Per a totes aquelles persones treballadores el treball de les quals no es pot realitzar a distància, necessitem prendre mesures imaginatives i innovadores. Ja que en altres moments es parla de dèficit de formació que dificulta la innovació en l'economia; ja que en altres contextos, es culpa a les treballadores i treballadors de la seva falta d'ocupabilitat per falta de formació; ja que se'ns anima constantment a preparar-nos per a unes relacions laborals canviants i per a això hem d'entendre la formació com un procés continu. És el moment que les empreses dissenyin i implementin programes massius d'actualització i formació a distància per a la part de la plantilla que no pot desenvolupar el seu treball a distància.
En conseqüència, totes les empreses han de donar desenvolupament efectiu i immediat a l'article 23 de l'Estatut dels Treballadors per a cobrir el temps d'aturada d'activitat amb manteniment de salari mitjançant el desenvolupament de programes de formació a distància de les seves plantilles.


4. Mesures extraordinàries d'organització del treball.
És el moment de desplegar amb audàcia i decisió els drets de conciliació de la vida laboral i familiar. Les mesures sobre aquest tema previstes en el RD 8/2020 de 17 de març queden molt bé sobre el paper, però xoquen frontalment amb la mentalitat primitiva de la classe empresarial espanyola. És vital ara com ara tendir al repartiment de l'ocupació, reduint-lo, per a facilitar les tasques de cures de les persones més vulnerables, per a facilitar el treball dels serveis sanitaris i de distribució de productes i serveis bàsics i essencials, i per a poder reprendre l'activitat després del confinament.
Per això haurà de tenir-se en compte en totes les empreses la reorganització horària allí on sigui necessària i procedir amb urgència al disseny de nous horaris, torns (afegint-los allí on sigui necessari), bosses horàries, etc.; per quan es puguin aturar les mesures de confinament.

5. Posar a disposició el sistema productiu privat que resulti necessari.
És urgent afrontar el fet que resulta possible i imprescindible adaptar el treball en certes empreses i sectors per a ajudar a fer front aquesta emergència sanitària. És necessari donar cobertura massiva a totes aquestes iniciatives populars que estan dissenyant i fabricant equip mèdic bàsic amb impressores 3D, que fabriquen màscares bàsiques en tallers de costura, que creen xarxes d'ajuda comunitària a les persones més vulnerables, etc.
Sent una situació sense precedents, es necessiten mesures ambicioses. Hem de tenir en compte que alguns ERTOs malgastaran recursos que en un moment de col·lapse sanitari resulta imprescindible reaprofitar. De la mateixa manera que s'habiliten hotels per a rebre pacients i es forma a la seva plantilla per a continuar amb el seu treball, en ser essencial, creiem que altres indústries han d'adaptar-se a produir i donar serveis a l'alçada de les circumstàncies: cal sanejar equips i instal·lacions; cal fabricar màscares d'un sol ús, guants, bates, respiradors; cal fabricar desinfectants; cal portar aliments als qui no poden desplaçar-se o moure's…
Pel que, a escala local, es procedirà a inventariar i executar la capacitat d'adaptació de les empreses, siguin del sector que siguin, per a posar els seus recursos al servei del sector sanitari públic, dels serveis socials i de qualsevol altra activitat d'organització, planificació i gestió en el context d'aquesta alarma sanitària, tenint sempre en ment la reducció de persones afectades per ERTOs.

6. Reforç dels serveis essencials mitjançant contractació directa i immediata de tot el personal necessari.
Per a garantir el funcionament a ple rendiment d'aquests serveis essencials i de les empreses posades a disposició, al mateix temps que es garanteix el respecte als drets laborals de tots els treballadors, es procedirà a l'ampliació de les plantilles d'aquestes empreses mitjançant la posada en marxa de contractes eventuals entre el personal en situació de desocupació seleccionada pels serveis d'ocupació.

7. Reforç de les mesures de protecció dels treballadors de serveis essencials.
Posada en marxa de nous protocols de treball i mesures preventives suplementàries. Davant l'absolut fracàs dels serveis de prevenció aliens, es procedirà a la posada a disposició pública de la totalitat dels serveis de prevenció aliens actuants en aquest moment, que actuaran dirigits sota l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i els instituts autonòmics de seguretat i salut laboral.

8. Desenvolupament immediat de nous permisos de conciliació.
Segons el que s'estableix en l'Article 39.3 CE, que “Els pares han de prestar assistència de tot ordre als fills haguts dins o fora del matrimoni, durant la seva minoria d'edat i en els altres casos en què legalment procedeixi”, s'estendrà el permís amb sou de l'Article 37.3 ET a totes les persones que necessitin atendre la cura dels seus fills i de persones dependents.

9. Nul·litat radical de tots els acomiadaments produïts durant l'estat d'alarma.
Per a protegir els drets dels treballadors i evitar pràctiques abusives per part de les empreses, es declararà la nul·litat de tots els acomiadaments produïts en qualsevol empresa excepte aquells que s'acullin expressament a mesures de força major i comptin amb la corresponent autorització de l'autoritat laboral. Aquesta mesura estarà activa durant tota la vigència de l'estat d'alarma i de qualsevol declaració posterior d'emergència o lloc, i durant els 180 dies posteriors al cessament de la vigència d'aquests estats.

10. Extensió de la Incapacitat Temporal a tots els grups de risc.
En tots els sectors que siguin de caràcter essencial, les treballadores i els treballadors que pertanyin o estiguin dins d'un grup de risc (persones de més de 60 anys, amb malalties cardiovasculars i hipertensió arterial, amb diabetis, amb malalties pulmonars cròniques, amb càncer, immunodeprimides, dones embarassades), per a protegir la seva salut i la seva vida passaran de manera immediata a la situació d'incapacitat temporal per contingència professional. Totes les persones que passin a aquesta situació continuaran percebent el 100% de les seves retribucions i no se'ls exigirà cap període de carència.

11. Mesures específiques per a les empleades de la llar.
Es procedirà a l'aplicació de les mateixes mesures de protecció a les empleades de la llar assalariades i autònomes que a la resta de treballadores i treballadors assalariats/des i autònoms/es, inclosa la prestació per desocupació.

12. Imposició a les grans fortunes.
S'imposarà un impost excepcional a les grans fortunes de manera que siguin aquestes les que es facin càrrec de la despesa social que suposarà la situació excepcional que patim essencialment la classe obrera.

13. Suspensió de pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics.
Es procedirà a l'establiment d'una moratòria, durant almenys de tota la vigència dels estats d'alarma o els que en el seu moment puguin estar vigents, per al pagament de lloguers i hipoteques per a primer habitatge. De la mateixa forma, se suspendrà el pagament dels subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telecomunicacions) durant el mateix període ja mencionat per als primers habitatges.

14. Reforç de la sanitat i dels serveis socials de caràcter públic.
Intervenció de la sanitat privada sense compensació econòmica. La gestió de les residències de gent gran passarà a mans públiques de manera que es garanteixi la dignitat i el dret a la vida i la salut de la totalitat de la població.

15. Mesures de caràcter social i de drets humans.
Es procedirà a l'alliberament immediat dels presos majors de 65 anys i els que pateixin malalties cròniques greus que no tinguin delictes greus com violacions o assassinats masclistes. Es durà a terme el tancament de tots els CIEs, es posarà fi a les deportacions i s'escometrà la derogació de la Llei d'Estrangeria.

26 03 20 - 10:04 - CNT de Pineda de Mar - sindicalismo - §

COMPRA A LA TEVA BOTIGA DE BARRI

21 03 20 - 21:32 - CNT de Pineda de Mar - general - §

DIRECTORI SINDICAT CNT

Directori del sindicats de la CNT, per cercar informació sobre el coronavirus. per mes info http://cnt.es

20 03 20 - 19:12 - CNT de Pineda de Mar - general - §

El estado de alarma no anula los derechos laborales

Extraido de la página de la CNT SINDIKATUA


El estado de alarma no anula los derechos laborales

CNT denuncia la inseguridad jurídica y de salud a la que se está exponiendo a los y las trabajadoras
“No vamos a dejar que las empresas se aprovechen de esta situación”, ha declarado la organización anarcosindicalista

El Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus “ha dejado muchas cuestiones sin resolver en lo que a derechos laborales corresponde”, denuncia CNT. Por un lado, obliga a ir a trabajar sin que realmente se proteja la salud laboral de los y las trabajadoras; y por otro, se están creando muchas inseguridades respecto a los derechos laborales en caso de despidos y medidas empresariales de carácter colectivo. “Habrá que esperar al martes para tener una información más clara”, ha dicho CNT.

En el Real Decreto 463/2020, en su disposición adicional segunda, se suspenden los plazos procesales: el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que acabe el estado de alarma. Sin embargo, en caso de despidos o diferentes medidas, “recomendamos que se contacte con el sindicato, para valorar la situación en cada caso”, ha resaltado la organización anarcosindicalista.

En el caso de medidas empresariales, “hay que exigir que cualquier comunicación y variación se haga por escrito”, ha dicho el sindicato. Desde CNT se hacen las siguientes recomendaciones:

Si hay que ir a trabajar, hay que exigir que se cumpla todo lo relacionado con la prevención de riesgos y que desde la empresa se faciliten los Equipos de Protección Individuales para este tipo de casos.
Toda opción que se presente por la parte empresarial, debería negociarse con la plantilla. Si se aplicara de manera unilateral, hay que exigir que se comunique la medida con todo detalle por escrito y nunca mostrar conformidad (firmar no conforme). En el sindicato ya se valorará la legalidad de cada medida una por una.
La empresas pueden intentar aplicar medidas que van desde tomar permisos retribuidos, ofrecer teletrabajo, adaptar la jornada o turnos de trabajo, aplicar ERTEs, reducciones de jornada; hasta aplicar despidos, no renovaciones de contrato, EREs… Ante todas estas medidas nunca mostrar conformidad (firmar no conforme).

Desde CNT se alerta que esta situación “ya está siendo aprovechada por muchas empresas para aplicar medidas en contra de los y las trabajadoras”, además de que, tal como está la situación ahora mismo, el sindicato denuncia que no se sabe qué va a ocurrir con las trabajadoras que no tengan derecho a prestación por desempleo durante los ERTEs, además que de cara al futuro, se está consumiendo tiempo del derecho a percibir el desempleo.

De cara a los ERTEs, hasta que el martes no se publique el decreto que regule la situación actual, en el ámbito de las relaciones laborales la legislación en vigor dice lo siguiente:

Los arts. 45.1-i); 47.3 y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, regulan la suspensión temporal del contrato laboral causada por fuerza mayor.
El procedimiento se inicia por comunicación a la autoridad laboral y, simultáneamente, a los representantes de los trabajadores que serán parte interesada en el expediente, de la causa mayor que concurre, proponiendo los medios de prueba que estime oportuno para acreditarla. En el caso presente, y a salvo de lo que se dicte el próximo martes, la fuerza mayor se desprende de la situación presente.
El procedimiento contempla la audiencia de las partes, empresa y representación legal de los y las trabajadoras y, asimismo, que la autoridad laboral deberá recabar el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La autoridad laboral deberá resolver en el plazo máximo de cinco días estableciendo si existe o no fuerza mayor.
De ser favorable a su existencia, el empresario decidirá qué contratos laborales deben suspenderse, comunicándolo a la Autoridad Laboral y a la representación legal de los y las trabajadoras.
La impugnación tiene que realizarse en el plazo de veinte días (como en el caso de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo) y podrá instarla, tanto el empresario, si la resolución administrativa es desfavorable a su solicitud o la representación legal de los y las trabajadoras o trabajadoras afectados.
En el supuesto presente, dado el estado de alarma o emergencia sanitaria, entiendo que la fuerza mayor se presume en, prácticamente todas las actividades empresariales.
Por último, el Real Decreto 1483/2012, regula los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Por otro lado, por parte del Gobierno queda por resolver:

Si se va habilitar un procedimiento administrativo aún más rápido para que las empresas logren poner en suspensión a su plantilla: algo se dijo en este sentido luego de la reunión de sindicatos y patronal.
Si, como se adelantó, el desempleo que se consuma, va a descontarse del acumulado o no.
Si las personas que no tienen derecho a desempleo por no tener el periodo de carencia legal (360 días cotizados en los últimos seis años, siempre que no se haya consumido total o parcialmente en una prestación reconocida anteriormente) no van a tener otra prestación que el subsidio (80% del IPREM, 430,27 €) o, por un principio de justicia social y de equiparación a los que si tienen derecho a prestación, van a percibir la prestación contributiva.
Señalar, finalmente, que la prestación contributiva supone el 75% los 180 primeros días y el 50% el resto del periodo, de su base reguladora, que se obtiene por el promedio de las cotizaciones de los 180 últimos días anteriores al hecho causante del desempleo, en este caso la comunicación por el empresario de la suspensión del contrato laboral, mientras que el subsidio, de cumplirse los requisitos, supone un 80% del IPREM que, para 2020, asciende a 430,27 €.
La tramitación de la prestación o subsidio habrá de realizarse, presumiblemente, "ON LINE".

Por último, la organización anarcosindicalista llama a la clase trabajadora a estar alerta en las empresas y actuar de manera colectiva.

15 03 20 - 15:42 - CNT de Pineda de Mar - general - §

SUSPENSIÓN DE PERMANENCIAS

12 03 20 - 19:17 - CNT de Pineda de Mar - general - §

Nuevas entradas

Como en meses anteriores nos ha llegado al apartado del sindicato nº 26 08397 de Pineda de Mar , la revista Orto, Tierra y Libertad y el periódico CNT, podéis pasarlo a recoger o a consultar por las permanecías de los viernes por Can Comas.


(more)

02 02 20 - 14:23 - CNT de Pineda de Mar - general - §

26 01 20 - 12:59 - CNT de Pineda de Mar - general - §

ENCUENTRO DE SINDICATOS


Para tener más información sobre este acto, poneros en contacto con el Sindicato de la CNT de Premià : premia@cnt.es

05 12 19 - 09:06 - CNT de Pineda de Mar - sindicalismo - §

Convocatorias

AUTOCAR PARA LA MARCHA AL VALLE DE LOS CAIDOS 5 DE MAYO 2019

AUTOCAR PARA LA MARCHA AL VALLE DE LOS CAIDOS 5 DE MAYO 2019

A todos los sindicatos,Afiliad@s y simpatizantes:

Estamos intentando fletar un autocar (mínimo) de 50 plazas para acudir a la marcha contra el valle de los caidos organizada por el sindicato.

Necesitamos saber el martes que viene (23 DE ABRIL) como tope con la gente que contamos pàra poder alquilar el bus. En principio el gasto lo cubre el Comité Confederal pero quien pueda o quiera estaría bien abonar 15€ para sufragar gastos.

El bus saldría de Barcelona (sitio por confirmar pero algo centrico) a las 5 de la madrugada del domingo. Volveríamos a las 16h del domingo con lo que llegaríamos sobre las 23h de nuevo a Barcelona.

Si se apunta mas gente intentaríamos fletar 2 buses Si no llegamos a 50 no se haría el viaje y cada cual se tendría que buscar la vida por su cuenta.

Esperamos respuestas lo mas brevemente posible al correo de
nuestro sindicato pinedademar@cnt.es, para comunicarlo a CNT Cornellà.

Salud y lucha!!

19 04 19 - 08:32 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A BARCELONA

Des de la CNT Barcelona fem una crida a solidaritzar-se amb els afectats del Cas Casino, que seran jutjats el pròxim 29 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Pròximes convocatòries:

📆 26 de gener
12.00. Vermut solidari
13.00h. Xerrada-debat sobre processos repressius.
15.00h. Dinar
📍Àgora Juan Andrés Benítez Sant Antoni

📆 29 de gener (Dia del judici)
📢 CONCENTRACIÓ 📢
🕙 9.00h
📍 Audiencia Provincial de Barcelona Arc de Triomf

22 01 19 - 09:31 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A L'Hospitalet

EXPOSICIÓ

del 9 al 28 d’octubre de 2018
Museu de l’Hospitalet de Llobregat, c. Joan Pallarès, 38
Inauguració: 9 d’octubre de 2018, 19h
amb la comissària Sonia LojoCONFERÈNCIES

13 d’octubre (18h)
“Mujeres Libres: Feminismo revolucionario” amb Carmen
Gutiérrez Aira “Rocky”. La Iaia, c. Jacint Verdaguer, 14

23 d’octubre (19h)
“Amparo Poch. Su lucha contra la ignorancia sexual, la
violencia y la explotación de la mujer y la infancia” amb
Antonina Rodrigo. Museu de l’Hospitalet, c. Riera de l’Escorxador, 17

07 10 18 - 10:43 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A FIGUERES

Avui a les 17:00h hi haurà un acte públic al local sindical de Figueres (rere la biblioteca, planta baixa) per explicar la convocatòria d'aturada de 24h que fa CNT (entre altres entitats), resoldre dubtes i animar a la participació pel Dia de la Dona Treballadora.

03 03 18 - 10:17 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A PINEDA : PERFORMANCE

PERFORMAN

El dia 24 dijous, està previst fer un performan a Pineda. Consisteix en una acció artística. Les persones que actuen, representen que són “ morts vivents “, pintats de blanc i que al final desperten.

Es preten representar el dia abans de la Festa Major.

El dia dijous 10 d’agost, a les 19 h, hi ha una trobada a la Penya Barcelonista, carrer Biblioteca 31, per assajar l’esmentat performan.

Es convoca a totes les Entitats i als seus socis, a assistir a l’assaig del performan i a la seva representació.

06 08 17 - 11:14 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A MALGRAT

La CNT posarà una taula informativa el proper dissabte 29 d'abril a la plaça de l'esglessia de Malgrat de les 10 a les 13h

17 04 17 - 11:55 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

Hoy en Pineda

Permanencia como cada viernes a las 18'30h en Can Comas

13 01 17 - 13:52 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

EN PINEDA

Salud compañer@s:
Hoy viernes 30 de diciembre contaremos con la colaboración del abogado David Querol, para temas de laboral,extranjería y vivienda, estaremos en la biblioteca vieja de la plaza de las Melias, a partir de las 18h.

30 12 16 - 09:54 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A BLANES

El dissabte 4 de juny de les 10h a les 13h ,motarem una taula informativa al passeig Maritim de Blanes.

01 06 16 - 19:24 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §

A PINEDA, BLANES I BCN

Activitats del nostre sindicat mes d'Abril i 1 de maig.

Salut companys i companyes us informem de les activitats que farem al sindicat.

Divendres 22 d'abril a les 18'30h, assessorament gratuït en temas de laboral,estrangería i habitatge a Can Comas, amb la col-laboració de l'advocat David Querol.

Dissabte 23 d'abril Diada de Sant Jordi posarem una carpa amb llibres,roses,i informació sindical.

Dissabte 30 d'abril posarem una taula informativa a Blanes, passeig de mar amb carrer Ample. De les 10H A LES 13h.

El 1 de maig anirem a l'acte de la Confederació Nacional del Treball a les Tres Ximeneies de Barcelona, es a les 10 del mati.

20 04 16 - 10:18 - CNT de Pineda de Mar - convocatorias - §


Noticias www.cnt.es

[Sevilla] CNT convoca huelga indefinida en Comercializadora de ETISUR SL
“Comercializadora de Etisur, S.L.” es en re…
Sembrando libertad en el norte de Siria
Hablamos con Rok Brossa, miembro de la Comu…
Memoria Viva

La libertad no se legisla, se conquista #sinmiedo

Formación

" title="">link

20 11 19 - 01:28 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

Nueva linea de teléfono/contestador del sindicato, el número es este 937181734

24 10 18 - 10:30 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

21 10 18 - 19:39 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

FORMULARI D'AFILIACIÓ AL SINDICAT DE LA CNT DE PINEDA DE MAR DE MANERA TELEMÀTICA

https://pinedademar.cnt.cat/afiliar/477445

20 09 18 - 17:39 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

07 04 18 - 22:00 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

Video vaga 8 de març

" title="">link

21 02 18 - 15:26 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

CNT PINEDA

" title="">link

13 01 17 - 14:03 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

SOLIDARIDAD OBRERA

Solidaridad Obrera, popularment coneguda com «La Soli», és un periòdic fundat a Barcelona el 19 d'octubre de 1907, inicialment com a òrgan de premsa del grup sindical Solidaridad Obrera i després de la CNT fins a l'actualitat.
http://lasoli.cnt.cat/

23 07 16 - 11:36 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

TV DE LA CNT DE PUERTOLLANO

http://puertollano.cnt.es/cntv

23 06 15 - 12:56 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

SOY DE CNT

" title="">link

23 06 15 - 00:51 - CNT de Pineda de Mar - acerca de - §

Calendario

« Abril 2020
D L M X J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Históricos

RSS

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed